Ако држава смањи порезе послодавци дижу плате

Извор: Каматица, Тањугбиз, 15.07.2013 18:00

Новац који би био ослобођен смањењем пореза и доприноса на зараде, око 64 одсто
послодаваца би разделило на повећање плата запослених и на повећање профита, док би 32 одсто послодаваца у Србији новац усмерило искључиво на плате запослених.

Представници Уније послодаваца указали су да би се смањење фискалног оптерећења зарада позитивно одразило на запосленост, односно задржавање постојећих и отварање нових радних места, као и на повећање зарада запослених.

Тренутно пореско оптерећење зарада износи 68,19 динара на сваких 100 динара нето зараде запосленог, а 191 послодавац сматра да би у просеку било потребно смањити фискално оптерећење зарада за око 40 одсто у односу на садашњи ниво.

Према истраживању, 95 одсто послодаваца је рекло да је садашњи износ пореза и доприноса на зараде препрека за повећање зарада запослених у компанији, док је свега пет одсто је рекло да код њих то није случај.

Такође, код 59 одсто њих тај износ представља препреку за нова запошљавања, код 28 одсто њих доводи до потребе да се смањује радна снага, а код 13 одсто привредника нема утицај.

Око 70 одсто предузећа није у току последње три пословне године имало проблем са исплатом зарада и пореза и доприноса, док је 30 одсто њих имало тај проблем. Највећи проблем представља немогућност наплате потраживања, потом недовољна обим посла, као и несолвентност.

Истраживање Уније послодаваца и ЦЕФЕ Србија показало је и да 13. плату не исплаћује 61 одсто предузећа, 22 одсто је некада то чинило, а 17 одсто је задржало ту праксу.

На питање да ли би пореске олакшице могле стимулативно да делују на исплаћивање 13. плате, 53 одсто фирми би то учинило ако би били у потпуности ослобођени од тога, 18 одсто би исплаћивало ако би ослобођење било делимично, док 29 одсто њих не би променило своју политику.

Директор Уније послодаваца Драгољуб Рајић поручио је да су садашњи доприноси на зараде у односу на износ плата исувише високи за услове у домаћој привреди. Као један од најдрастичнијих примера навео је текстилну индустрију. Рајић је указао да су у тој грани у Словенији порези и доприноси 50 одсто нижи у односу на Србију, а у Босни и Херцеговини за 40 одсто. Стимулативно би било, додао је, да у тој индустрију ниво пореза и доприноса буде 40 до 50 одсто нижи у односу на високо профитабилне привредне гране.

 

Advertisements

Posted on July 17, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: