Одложена обавеза достављања ОС и ОС-1 за 1. јануар 2014. године

Izvor: Racunovodstvena praksa
Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку („Сл. гласник РС”, бр. 61/13, од 12.07.2013) прописано је да ће се обрасци спецификације о уплати доприноса ОС и ОС-1 подносити за обрачунате и плаћене доприносе почев од јануара 2014. године.

Advertisements

Posted on July 17, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: