Плаћаћемо више порез на имовину

Београд — Порез на имовину од следеће године обрачунава се на стварну вредност објеката. Просечне цене познате до краја новембра, пишу Новости.

Већина грађана наредне године ће давати више на порез на имовину. Општине и градови су дужни да до краја новембра објаве просечне цене квадрата у свакој зони и то на основу података са тржишта. Иако су и досад основице базиране на тржишној вредности квадрата, порезници тврде да су биле потцењене.

Истовремено од самих локалних самопуправа зависи да ли ће и колико умањење власници станова и кућа добити на основу старости објеката.

Измене пореских закона, који се примењују од следеће године, значе много “тежа” пореска решења за привреду. И фирме ће плаћати порез на тржишну, а не на књиговодствену вредност. С друге стране, више неће морати да намирују накнаду за коришћење грађевинског земљишта.

“Просечна цена се утврђује на основу најмање три продаје. Уколико није било продаје у тој зони, користе се подаци из граничних зона, па и ако припадају другој локалној самоуправи” – објашњава Милица Бисић, саветник министра финансија за пореску политику. – Ако ни у њима није било најмање три продаје, онда се користе утврђене основице из текуће године. Да би дошли до података о просечној цени, општине треба да користе све расположиве изворе – податке о наплаћеном порезу на пренос апсолутних права, агенције за промет некретнина и статистичке податке. Локалне самоуправе саме одређују да ли ће одобравати умањење на име амортизације.

У београдској Управи јавних прихода не очекују веће проблеме у одређивању просечних цена, јер се станови, и поред кризе, продају, али ће основица бити већа него сада. Престоница ће зато највероватније одобрити амортизацију, али још се не зна колико. Умањење може да иде до највише 40 одсто.

“Ми смо одлуку о градским зонама донели 2009. године и то баш по ценама квадрата, тако да нема разлога да се оне мењају” – каже Виолета Нићифоровић, заменик директора Управе јавних прихода Београда.

“Подаци говоре да се скоро петина објеката не опорезује, јер је по закону дужност самих обвезника да пријављују порез. Код нас, нажалост, још не постоји тако развијена финансијска дисциплина.”

Фирме које књиге воде по “фер” вредности, за одређивање основице пореза на имовину ће користити ту вредност. За остале ће важити тржишне цене. У опорезивању хала, складишта и индустријских погона основица ће се одређивати на основу збира вредности земљишта и самог објекта.

Подаци о цени станова ће моћи да се користе у случају канцеларијског простора, али не и складишта, хала, погона. Ако у тој зони нема промета таквих некретнина, користе се подаци из најбоље опремљене зоне умањени за одређени проценат. Ако нема ни ту продаје или општина није објавила просечне цене, порез ће се на крају обрачунавати на књиговодствену цену. Новина за привреднике је и да ће се самоопорезовати. На основу објављених података сами ће рачунати колика им је пореска обавеза и пријављивати порез до 31. марта.

Локалне самоуправе до краја новембра треба да обавесте грађане и привреду и по којој стопи ће наплаћивати порез на имовину. Максимална је 0,4 одсто на стамбене објекте, али је до сада нису обрачунавале све општине и градови. Због мање новца који им сада стиже од пореза на зараду, није искључено да ће мањак надокнадити наметом на имовину.

Advertisements

Posted on July 12, 2013, in Грађевинарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: