Грађевинску дозволу чекамо до 234 дана

БЕОГРАД – Када се саберу сва законом дозвољена одлагања за добијање грађевинске дозволе у Србији, долази се до податка да добијање дозволе може да траје 234 дана.

За то време потребно је прикупити око 90 различитих докумената – од разних сагласности преко потврда и дозвола, до доказа, захтева, извода, изјава, решења, услова…

За добијање ових папира потребно је прећи град уздуж и попреко и по неколико пута посетити службенике који раде на око тридесетак шалтера најразичитијих инстутуција – од катастра, Водовода и канализације, предузећа за дистрибуцију гаса, топлотне енергије, телекомуникационих предузећа, завода за заштиту споменика културе, животне средине…

Четири џиновска корака до дозволе за градњу:

1. Локацијска дозвола

Уколико земљиште не мора да се пренамени и уколико власник има доказ о власништву задобијање локацијске дозволе потребно је извадити десет комумената за чије је добијање потребно испунити исто толико услова и обићи бар 20 шалтера. За овај корак потребно је чак 154 дана.
– 10 докумената
– 20 шалтера 154 дана

2. Грађевинска дозвола
Након муке око добијања локацијске дозволе, следи нова мука за коју је потребно најмање пет различитих доказа, шест сагласности и грађевинска дозвола за припремне радове. У јурцању за грађевинском дозволом потребно је обићи још шест институција.
– 5 доказа
– 6 сагласности
– 157 дана

3. Одобрење за изградњу
За решење о изградњи потребно је прибавити пет докумената и чекати у реду у четири институције. Тек тада почиње изградња. Добијења грађевинске дозволе и одобрење за изградњу може да траје око 40 дана, без времена које је потребно за израду главног пројекта.
– 5 докумената
– 4 инстутуција
– 40 дана

4. Употребна дозвола
За употребну дозволу потребно је прибавити седам захтева и седам сагласности. Овај посао захтева обилазак пет институција, а све то може да траје 37 дана.
– 7 захтева
– 7 сагласности
– 5 институција
– 37 дана

Advertisements

Posted on July 12, 2013, in Грађевинарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: