Народна банка Србије пушта у оптицај

Народна банка Србије пушта у оптицај ковани новац апоена од 1, 2 и 5 динара и новчанице апоена од 200 динара с делимично измењеним обележјима

Народна банка Србије пустила је 05.07.2013. у оптицај ковани новац апоена од 1, 2 и 5 динара и новчаницу апоена од 200 динара с делимично измењеним обележјима.

На лицу кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара стоји година ковања „2013“. Код новчанице апоена од 200 динара на лицу нема измена обележја, док је на наличју измењена година издања (2013) и потпис гувернера (Јоргованка Табаковић).

Ковани новац апоена од 1 динара биће паралелно у оптицају с претходним издањима овог кованог новца из 2003, 2005, 2009. и 2011. године, апоен од 2 динара с издањима из 2003, 2006, 2009. и 2011. године, а апоен од 5 динара с издањима из 2003, 2005. и 2011. године.

Новчаница апоена од 200 динара биће паралелно у оптицају с претходним издањима ове новчанице из 2005. и 2011. године.

Додатна израда кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара и новчанице апоена од 200 динара с делимично измењеним обележјима предвиђена је у оквиру редовног годишњег програма израде кованог новца и новчаница у 2013. години. Тим програмом је дефинисана израда додатне количине кованог новца и новчаница наведених апоена ради задовољавања редовних потреба готовинског платног промета, замене новчаница које су повучене из оптицаја као неподобне и које су уништене, и држања у трезорима Народне банке Србије одређене резерве кованог новца и новчаница.

Кабинет гувернера

Advertisements

Posted on July 10, 2013, in Инфлација. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: