Картица здравственог осигурања

У току је процедура замене старих здравствених књижица новим електронским здравственим картицама, која је врло једноставна и слична је досадашњој замени папирних здравствених књижица.

Републички фонд за здравствено осигурање предвидео је да се пројекат замене папирних здравствених књижица обавља у две фазе. У првој фази, дакле од јула до септембра 2013. године, предвиђен је пилот пројекат издавања 80.000 електронских здравствених картица у Филијали РФЗО за Колубарски округ, док ће се у другој фази од октобра ове године, издавање електронских здравствених картица проширити на целу Србију.

Филијала РФЗО за Колубарски округ са седиштем у Ваљеву, изабрана је за пилот пројекат, јер је у питању филијала средње величине, што је погодно за ефективну и ефикасну проверу и усавршавање целокупне процедуре замене, односно издавања нове електронске здравствене картице. Такође, у оквиру ове филијале постоје већ развијени информациони системи и информатичка повезаност између филијале РФЗО и свих здравствених установа, на примарном и секундарном нивоу, као и са апотекарском установом Ваљево, што ће допринети да грађани Колубарског округа ускоро увиде предности које пружа нова електронска здравствена картица.

Предности нове електронске здравствене картице

Најзначајнија предност за грађане и послодавце је што више неће бити неопходно да због овере књижице, одлазе у филијале РФЗО и преузимају маркице. То ће значајно и смањити утрошено време које су до сада грађани и послодавци одвајали за те административне послове.

Нова здравствена картица омогућиће промене личних података о осигуранику (промену адресе пребивалишта, промену података о послодавцу, измену основа осигурања и др) без промене саме картице, већ ће се нови подаци само учитати на чип картице.

Издавање електронске здравствене картице, представља темељ и неопходан предуслов за све будуће пројекте електронског здравства, које ће здравствене установе моћи да успоставе, као што су заказивање прегледа од куће, електронско упућивање пацијената из једне у другу здравствену установу… Поменути електронски сервиси које електронска здравствена картица обезбеђује, значајно ће убрзати рад здравствених радника, омогућити им да више времена посвете самом пацијенту и тиме пруже квалитетнију здравствену услугу.

Електронска здравствена картица омогућиће успостављање сигурних и ефикасних електронских сервиса у РФЗО. За почетак биће поједностављена провера датума овере картице од стране осигураника и здравствених установа коришћењем електронских сервиса.

Увођење здравствених картица онемогућиће злоупотребе. Такође, и сигурносни системи на картици обезбеђују високу заштиту података на чипу.

Напомињемо да електронска здравствена картица неће садржати никакве податке о пруженим здравственим услугама, податке о лековима добијеним на рецепт, као ни друге податке о остваривању права из здравственог осигурања, већ само личне податке који су се и до сада налазили на папирној здравственој књижици.

Изглед и подаци на електронској здравственој књижици

На картици ће бити видљиви име и презиме осигураног лица, датум рођења, лични број осигураника и број здравствене картице, док ће се на чипу поред тих података, налазити ЈМБГ и адреса осигураника, матична филијала РФЗО код које је лице осигурано, обвезник уплате доприноса, као и период до када је картица оверена.

Процедура замене

Послодавац у својој матичној филијали РФЗО преузима списак са личним подацима свих запослених и чланова њихових породица, осигураних преко тог послодавца како би проверили и потврдили да су подаци које РФЗО поседује тачни. Након што послодавац изврши проверу и потпише списак којим потврђује да су подаци тачни и исправни, филијала РФЗО електронским путем прослеђује захтев за персонализацију Заводу за израду новчаница. Иста процедура важи и када замену обавља сам осигураник за себе и чланове своје породице.

Битно је напоменути да уколико осигураник поседује стару здравствену књижицу, иста ће му важити док му се не уручи нова електронска картица. Уколико осигураник не поседује стару здравствену књижицу, али има право на здравствено осигурање, издаће му се привремена Потврда која важи до уручивања нове здравствене картице. Сва питања које грађани и послодавци имају у вези са новом здравственом картицом могу послати на кзо@рфзо.рс.

Нова здравствена картица ће коштати 500 динара и имаће рок важења 10 година.

Advertisements

Posted on July 10, 2013, in РФЗО. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: