Шта са кредитном ратом кад се касни с платом

Извор: Каматица, Блиц,

Сваком коме су приходи смањени или је остао без посла, а кредитно је задужен,
највећи проблем је како вратити доспеле рате зајмова. Кад се нађете у проблему, прво што треба да урадите је да се без одлагања обратите банци код које сте добили кредит.

Уколико је потешкоћа у измиривању месечних обавеза само привремена, најлакше је репрограмирати обавезу који подразумева увођење привременог грејс периода, продужетка рока или репрограм. Наравно, грејс период поскупљује кредит, јер грађанин дуже времена отплаћује зајам, па самим тим и камату банци.

У случају да је реч о проблему који нема привремени карактер као што је смањење месечних прихода без могућности да се то у наредних неколико месеци промени, у НКОСК саветују да корисник, односно купац непокретности, прода сам некретнину и затвори своју обавезу банци.

На тај начин би постигао тржишну цену сигурно у већем износу него што би то било постигнуто у принудној наплати.

Такође, једно од решења које се сугерише је да се у отплату укључи садужник, ако за то постоји могућност.

– Уколико је клијент изгубио посао и нема алтернативне изворе прихода којима бих могао сам да настави да уплаћује месечну рату, најбоље решење је садужник који се укључује у отплату кредита. Тако клијент не улази у доцњу, већ рату уредно отплаћује док не пронађе посао и преузме опет на себе измиривање обавеза према банци – каже Рашко Томашевић из Креди агрикол банке.

– Све банке имају одређене програме реструктурирања потраживања. Међутим, сваки случај је специфичан за себе и решење се мора конципирати у складу с индивидуалним могућностима. То је у најбољем интересу корисника кредита а и саме банке, у крајњој линији није ни у интересу банке да покреће поступак наплате из хипотеке – истичеСаша Јовановић, директор Националне корпорације за осигурање стамбених кредита.

Advertisements

Posted on June 9, 2013, in Банкарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: