Обрачун плата у периоду текућих промена

Како се обрачунавају плате до дана почетка примене нових закона

Закон о изменама и допунама закон о порезу на доходак грађана

Члан 67.

Исплатиоци који су до дана почетка примене овог закона извршили исплату дела зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате обрачунавају и плаћају порез на зараде у складу са старијим Законом о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”,114/12-УС) закључно са коначном исплатом те зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате.

Закон о изменама и допунама закон о доприносима

Члан 17.

Исплатиоци који су до дана почетка примене овог закона извршили исплату дела зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате обрачунавају и плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање у складу са старијим Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, 101/11) закључно са коначном исплатом те зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате.

Advertisements

Posted on May 31, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: