Усвојене измене шест пореских закона

29.05.2013 12:50

Скупштина Србије је усвојила измене шест пореских закона које, према речима
предлагача, представљају наставак реформе пореског система и омогућавају додатно растерећење привреде.

Посланици су усвојили измене закона о порезу на добит правног лица, о пореском поступку и пореској администрацији, о доприносима за обавезно социјално осигурање, о порезу на доходак градјана и о акцизама, а све измене закона ступиће на снагу наредног дана од објављивања у “Службеном гласнику”.

Према образложењу владе, измене тих закона требало би да омогуће и стабилније финансирање ПИО фонда и представљају наставак реформе пореског система Србије, и још један корак ка стварању штедљивије и ефикасније државе, у складу са принципима утврдјеним у документу Фискална стратегија, који је усвојен прошле године.

Изменама Закона о порезу на доходак грађана, адвокати, лекари у приватној пракси и стоматолози остаће у систему паушалног опорезивања.

Смањењем стопе пореза на зараде са 12 одсто на 10 одсто и повећањем неопорезивог износа плате са садашњих 8.776 динара на 11.000 динара, са 8,6 на 6,4 одсто биће смањено пореско оптерећење најнижих зарада, које су најчешће у радно-интензивним индустријама, као што је текстилна индустрија.

Подигнут је цензус за паушално опорезивање, а предузетници ће моћи да изаберу да ли ће доприносе плаћати на личну зараду, или на остварену добит.

Advertisements

Posted on May 29, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: