Још 10 дана за легализацију по старом закону

Аутор Где Инвестирати/Дневник

БЕОГРАД – Сви инвеститори који су зидали без грађевинске дозволе имају још неколико дана могућност да по постојећем Закону о изградњи објеката добију неопходне папире који ће њихове грађевине сврстати у легалне.

Нелегални градитељи могу да на бази старог прописа легализују своје грађевине до 6. јуна, када престају да важе одредбе Закона о планирању и изградњи које се односе на легализацију обејката изграђених „на дивље”:

Уставни суд је 6. децембра прошле године ставио ван снаге све одредбе Закона о планирању и изградњи које се односе на легализацију бесправних објеката. Законодавцу је остављен рок од шест месеци да исправи оспорене одредбе и усагласи их с Уставом. За то време сви власници бесправних објеката могли су да наставе поступак легализације по „спорним одредбама”, али рок се приближио и преостало је тек неколико дана које могу да искористе за добијање грађевинске и употребне дозволе по старим приописима.

У Министарству грађевине и урбанизма кажу да је већ спреман нацрт новог закона о легализацији бесправних објеката, који је узео у обзир препоруке Уставног суда, а биће, наводно, усвојен по хитном поступку да би се избегао правни вакуум. Тако одредбе о легализацији више неће бити саставни део Закона о планирању и изградњи, већ посебан закон. Примедба Уставног суда односи се на то што су законом биле предвиђене погодности и попусти, чиме су дискриминисани они који су градили легално, или они који су по раније важећим прописима легализовали своја здања.

Власници нелегалних објеката не смеју да се заварају такозваном катастарском легализацијом, односно уписом права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, који је донет половином марта ове године . Тај пропис је у ствари само евиденција постојећег стања, јер ће у катастру остати забележба да је уписано право својине без грађевинске дозволе, коју кад – тад треба платити. Иначе, у Србији има око 1,3 милиона неуписаних објеката, а захтев за легализацију по сада важећем Закону о планирању и изградњи поднело је око 700.000 власника. Када катастарски и упишу објекте, власници могу да наставе поступак за добијање грађевинске и употребне дозволе код наднежних органа локалне самоуправе. Они, пак, који пожуре да то заврше ових дана, знају услове, а они омогућавају арзне врсте попуста и плаћања на рате.

У ресорном министарству кажу да Нацртом закона нису предвиђени попусти, већ ће се о тој могућности изјаснити локалне самоуправе. Ипак, Министарство је дало препоруку да се води рачуна о социјално угроженим грађанима и онима који су својим новцем финансирали изградњу инфраструктуре. О евентуалном попусту одлучиће градови и општине својим одлукама.

Advertisements

Posted on May 27, 2013, in Грађевинарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: