Влада усвојила измене шест пореских закона

Тањуг | 20. мај 2013.

Влада Србије усвојила је на у понедељак одржаној седници измене шест пореских закона које ће омогућити веће растерећење привреде, посебно предузетника и малих предузећа, стабилније финансирање ПИО фонда…

БЕОГРАД – Влада Србије усвојила је на у понедељак одржаној седници измене шест пореских закона које ће омогућити веће растерећење привреде, посебно предузетника и малих предузећа, стабилније финансирање ПИО фонда, као и стварање праведнијег пореског система усклађивањем пореских оптерећења према економској снази обвезника.

Те измене представљају наставак реформе пореског система Србије и још један корак ка стварању штедљивије и ефикасније државе, а у складу са принципима утврђеним у документу Фискална стратегија, која је усвојена прошле године, наводи се у саопштењу Владе Србије.

Смањивањем стопе пореза на зараде са 12 на 10 одсто и повећањем неопорезивог износа плате са садашњих 8.776 динара на 11.000 динара смањиће се пореско оптерећење најнижих зарада, са 8,6 одсто на 6,4 одсто, које су најчешће у радно-интензивним индустријама, попут текстилне индустрије.

Подизањем цензуса за паушално опорезивање са три на шест милиона динара представља олакшање пословања великом броју малих предузетника, наводи се у саопштењу.

Осим тога, предузетници ће моћи да изаберу да ли ће доприносе плаћати на личну зараду или на остварену добит. Тиме се мења досадашње решење које ствара неоправдану разлику у висини пореског оптерећења између предузетника и власника привредног друштва.

Ове измене уштедеће привреди 1,7 милијарди динара на годишњем нивоу.

Повећање стопе доприноса за обавезно пензијско осигурање са 22 одсто на 24 одсто, омогућиће да приходи ПИО Фонда порасту за око 26 милијарди динара годишње, чиме се стварају претпоставке за одрживи пензиони систем Републике Србије.

Изменама пореских закона, правна лица неће плаћати порез на основу књиговодствене вредности имовине, већ ће се узимати у обзир тржишна вредност земљишта на коме се налазе објекти.

Привредницима ће бити омогућено и обједињавање плаћања пореза једним налогом. Овим би се све постојеће пореске пријаве и други обрасци који се подносе при плаћању пореза по одбитку (35 образаца) заменили једном, појединачном пореском пријавом, а уместо на максимално 205 уплатних рачуна, обавеза би се плаћала само на један.

Ова промена доноси поједностављење пословања и уштеду привреди у износу од 1,5 милијарди динара годишње, наводи се у саопштењу владе.

Advertisements

Posted on May 20, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: