Јавни позив за реализацију програма “Менторинг

Јавни позив за реализацију програма “Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП”

Извор: narr.gov.rs

Јавни позив је отворен до 17.06.2013. године.

Овај јавни позив за реализацију менторинг програма спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са партнерским организацијама и центрима у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Врању, Зајечару и Лајковцу

Циљ пројекта

Бесплатна услуга менторинга за одабраних 100 предузетника/привредних друштава у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2013. године.

Шта је менторинг?

Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа. Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој.На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник.

Национална агенција за регионални развој је стандардизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинга као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA. Упоредо са почетком реализације програма менторинга у 2013. години, почиње и спровођење новог пројекта подршке и промоције менторинга у сарадњи са Владом Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA. Предметни Пројекат је први регионалног карактера који финансира Влада Јапана, будући да су у спровођење поред Србије, укључене и Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Садржај менторинг услуга

– Дијагностиковање – анализа тренутне ситуације у предузећу, односно код предузетника;
– Помоћ у припреми развојних активности/планова/пројеката, како би се достигли што бољи пословни резултати;
– Саветовање и координација активности усмерених на приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама итд.;
– Помоћ у припреми документације која се подноси пословним банкама и приликом конкурисања за програме подршке МСПП;
– Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
– Помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз републичку мрежу и у мрежи ЕУ;
– Помоћ у проналажењу потребних информација и консалтинг;
– Обука.

Имплементација менторинга

Ментори који ће спроводити програм обучени су у оквиру шестомодуларне обуке за менторе и запослени су у регионалним агенцијама и центрима за подршку МСПП, односно регионалним развојним агенцијама. Обука ментора представља један од резултата Пројекта Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA).

Услови јавног позива

Право да учествују у јавном позиву имају мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:
– већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
– позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);
– измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
– не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Категорије кандидата

Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у две категорије:
– Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) – регистровани после 1. марта 2012. године;
– Постојећи привредни субјекти – регистровани пре 1. марта 2012. године.

Потребна документацијa

За новоосноване привредне субјекте:

– Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације http://www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста – део под називом „Достављање пријава“);
– Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);

За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2012. године:

– Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације http://www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
– Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
– Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња – подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
– Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2012. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.

Национална агенција за регионални развој задржава право да провери веродостојност поднете документације.

Достављање пријава

Пријаве се достављају на адресе:

– Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“-Зрењанин, aдреса: Чарнојевићева 1, телефон: 023/510-567; 561-064, http://www.rcrbanat.rs
– Регионални центар за развој МСПП-Београд, aдреса: Топличин венац 11/4, телефон: 011/2186-730; 2186-740; 2632-990, http://www.mspbg.rs
– Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља-Крагујевац, адреса: Краља Петра I 22, телефон: 034/300-575; 302-704, http://www.redasp.rs
– Регионална развојна агенција „Златибор“-Ужице, адреса: Петра Ћеловића бб, телефон: 031/523-065; 510-098, http://www.rrazlatibor.co.rs
– Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва-Суботица, адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, телефон: 024/554-107; 535-109
– Регионална развојна агенција Браничево Подунавље-Пожаревац, адреса: Стари корзо 30/3, телефон: 012/510-824; 511-823, http://www.rra-bp.rs
– Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа-Краљево, адреса: Цара Душана 49, телефон: 036/397-777, http://www.kv-rda.org
– Агенција за економски развој Санџака „SEDA“-Нови Пазар, адреса: 7. јула бб, телефон: 020/332-700; 317-551, http://www.seda.org.rs
– Регионални центар за одрживи развој и развој предузетништва „Тимок“-Зајечар, адреса: Николе Пашића 37/4, телефон: 019/426-516, http://www.msp-timok.org
– Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа-Лесковац, адреса: Пана Ђукића 42, телефон: 016/233-440, http://www.centarzarazvoj.org
– Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа “VEEDA”-Врање, адреса: 22. децембра бб, телефон: 017/412-207; 405-641, http://www.veeda.rs
– Регионална развојна агенција Бачка-Нови Сад, адреса: Булевар Михајла Пупина 20/2, телефон: 021/557-781, http://www.rda-backa.rs
– Регионална развојна агенција Срема-Рума, адреса: Главна бр.172, тeлефон: 022/470-910, http://www.rrasrem.rs
– Агенција за развој МСПП „ALMA MONS“-Нови Сад, адреса: Светосавска 3а, телефон: 021/427-822; 427-574, http://www.almamons.co.rs
– Регионална агенција за развој источне Србије „RARIS“-Зајечар, адреса: Трг Ослобођења 1, телефон: 019/426-376; 426-377, http://www.raris.org
– Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о-Ниш, адреса: Обреновићева 38/1, телефон: 018/515-447; 522-659; http://www.rra-jug.rs
– Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа „АРРОКО“-Лајковац, адреса: Омладински трг 1, телефон: 014/34-33-196

На коверти мора бити јасно назначено „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – МЕНТОРИНГ 2013.“

За додатне информације можете се обратити позивом на телефон 011/20-60-815 или путем електронске поште на адресу milan.vujovic@narr.gov.rs.

Јавни позив је отворен до 17.06.2013. године.

Конкурсна документација:

ОБРАЗАЦ 1 – МЕНТОРИНГ

Advertisements

Posted on May 18, 2013, in Делатности. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: