Референтна, есконтна и законска затезна каматна стопа

Референтна, есконтна и законска затезна каматна стопа за неплаћене обавезе по основу јавних прихода смањене

Извор: Актива систем | Актуелни подаци

Извршни одбор НБС је на седници одржаној 14.05.2013.године одлучио да референтну каматну стопу смањи за 0,50 процентних поена и она сада износи 11,25 одсто.

Ову одлуку Извршни одбор је донео имајући у виду да су, захваљујући до сада предузетим мерама монетарне политике, знатно ослабили инфлаторни притисци. О томе сведоче месечне стопе инфлације, које су, и поред нешто више инфлације у априлу, у последњих шест месеци у просеку износиле 0,25 одсто.

Дезинфлаторни утицај остварен је по основу смањења трошковних притисака на цене хране и смањених инфлаторних очекивања. Ниска агрегатна тражња, стабилна кретања на девизном тржишту и забележен пад премије ризика земље, уз очекивани пуни ефекат до сада предузетих мера монетарне политике, допринеће даљем паду међугодишње инфлације. По оцени Извршног одбора, међугодишња инфлација ће се вратити у границе циља од 4 ± 1,5 одсто у последњем тромесечју ове године.

На мере монетарне политике у наредном периоду, по оцени Извршног одбора, у знатној мери утицаће кретања у међународном окружењу, будућа фискална кретања, као и утицај нове пољопривредне сезоне на цене хране.

Извршни одбор је позитивно оценио опоравак економске активности, који потврђује очекивања о економском расту у овој години од 2 одсто, а који ће бити заснован пре свега на расту извоза.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи биће одржана 6. јуна 2013. године.

Референтна каматна стопа по периодима:

08.12.2011. – 18.01.2012. – 9,75%,
19.01.2012. – 06.06.2012. – 9,50%,
07.06.2012. – 11.07.2012. – 10,00%,
12.07.2012. – 08.08.2012. – 10,25%,
09.08.2012. – 08.10.2012. – 10,50%,
09.10.2012. – 07.11.2012. – 10,75%,
08.11.2012. – 13.12.2012. – 10,95%,
14.12.2012. – 16.01.2013. – 11,25%,
17.01.2013. – 04.02.2013. – 11,50%,
05.02.2013. – 13.05.2013. – 11,75%,
14.05.2013. – до даљњег – 11,25%.

Есконтна каматна стопа износи 100% референтне каматне стопе НБС, тако да су горњи подаци о кретању референтне каматне стопе уједно и подаци о кретању есконтне каматне стопе. Референтна и есконтна каматна стопа изједначене су од 12.5.2010. године, изменом Одлуке о висини есконтне стопе НБС (“Службени гласник РС”, број 31/10).

Затезна камата за неплаћене обавезе по основу јавних прихода, утврдена сходно члану 75. ЗПППА, једнака је годишњој референтној каматној стопи НБС увећаној за 10 процентних поена, па по периодима износи:

08.12.2011. – 18.01.2012. – 19,75%,
19.01.2012. – 06.06.2012. – 19,50%,
07.06.2012. – 11.07.2012. – 20,00%,
12.07.2012. – 08.08.2012. – 20,25%,
09.08.2012. – 08.10.2012. – 20,50%,
09.10.2012. – 07.11.2012. – 20,75%,
08.11.2012. – 13.12.2012. – 20,95%,
14.12.2012. – 16.01.2013. – 21,25%,
17.01.2013. – 04.02.2013. – 21,50%,
05.02.2013. – 13.05.2013. – 21,75%,
14.0.5.2013. – до даљњег – 21,25%.

Комфорни метод обрачуна камате примењиваће се до 31. децембра 2012. године, а од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате примењиваће се метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, број 93/12).

Advertisements

Posted on May 15, 2013, in Домаћа валута. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: