Издавање рачуна је обавеза и без фискалне касе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТРАЛА
08.05.2013.год.
Б е о г р а д

Порески обвезници – предузетници који плаћају порез на паушално утврђени приход, нису дужни да евидентирају промет преко фискалне касе, а у складу са одредбама Закона о фискалним касама и Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Порески обвезник – паушалац није дужан да на видном месту у објекту у коме врши промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима, истакне обавештења о издавању фискалног исечка – рачуна.

Међутим, порески обвезници – паушалци који су ослобођени издавања фискалног рачуна, обавезни су да за извршени промет издају обичан рачун (не фискални) сходно прописима из области трговине, члан 15. Закона о заштити потрошача.

Уколико порески обвезник који није паушалац и који има законску обавезу да издаје фискалне рачуне, значи да мора о томе истаћи и видно обавештење, ипак све то не чини, корисник услуге или купац добара има право да не плати ако није добио фискални исечак (члан 18. Закона о фискалним касама).

Биро за информисање и међународну сарадњу

Advertisements

Posted on May 9, 2013, in Законски прописи. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: