Повељa о правима и обвезама пореских обвезника

Izvor: Poreska uprava RS

Пореска управа је на свом сајту објавила Повељу о правима и обвезама пореских обвезника (link).

Циљ ове брошуре је да се пореским обвезницима на једноставан и разумљив начин објасне права и обавезе у порескоправном односу која су прописана Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Из садржаја ове брошуре издвајамо део у коме је наведено да порески обвезници који су незадовољни одлукама, услугама и поступцима Пореске управе имају право да се жале на један од препоручених начина:

* ако имате разлога за жалбу најпре треба да покушате да решите проблем у разговору са пореским службеником са којим сте сарађивали или са његовим непосредним руководиоцем

* ако нисте задовољни начином на који се разматра Ваша жалба или имате примедбе на рад запослених у Пореској управи, можете писати на: Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Саве Машковића 3-5, 11000 Београд или електронском поштом на адресу: primedbe@poreskauprava.gov.rs

* можете се обратити за помоћ заштитнику грађана, Београд, ул. Делиградска број 16, телефон 011/ 2068 100, e-mail: zastitnik@zastitnik.rs

Advertisements

Posted on April 20, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: