Регистар залога

У Регистру залоге од 1. маја почиње примена Закона о поступку регистрације у АПР

ИЗВОР: АПР

Од 1. маја 2013. године, на поступак регистрације у Регистру залоге почеће да се примењује Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ бр. 99/11).

Истог дана почеће да се примењује и Правилник о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“ бр.31/2013, од 05.04.2013).

Advertisements

Posted on April 16, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: