Додела бесповратних средстава за иновативна брзорастућа мала и средња предузећа

Министарство финансија и привреде расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава за иновативна брзорастућа мала и средња предузећа.

Укупно расположива средства за реализацију програма износе 40 милиона динара, с циљем подршке јачању иновативности брзорастућих малих и средњих предузећа, предузетника и задруга ради повећања конкурентности, кроз учешће у суфинансирању оправданих трошкова за различите активности.

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава и то само за једну од понуђених активности.

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају привредни субјекти, регистровани у Агенцији за привредне регистре, и то: привредна друштва категорисана као мала и средња правна лица, предузетници који воде двојно књиговодство и задруге.

Рок за подношење пријава је 7. Мај 2013. Године.

Све потребне формуларе, информације о категоријама, условима учешћа у програму и роковима конкурса, заинтересовани привредни субјекти могу пронаћи на следећој интернет страни.

Програм подршке спроводи се у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој, а на територији Бачке, са акредитованом Регионалном развојном агенцијом Бачка. (Ецономy. Рс, 16. Април 2013.)

Advertisements

Posted on April 16, 2013, in Инвестиције. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: