Индекси потрошачких цена у Републици Србији, март 2013.

Извор: РЗС

Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.

Цене ових производа и услуга у марту 2013. Године, у односу на фебруар 2013. Године, у просеку су остале на истом нивоу. Потрошачке цене у марту 2013. Године, у односу на исти месец 2012. Године, повећане су за 11, 2%, док су у односу на децембар 2012. Године повећане за 1, 1%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње у марту 2013. Године, у односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана (1, 1%) , Транспорт (0, 3%) , Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Здравство (за по 0, 2%) и у групама Образовање и Ресторани и хотели (за по 0, 1%). Пад цена забележен је у групама Рекреација и култура ( – 1, 3%) , Комуникације ( – 0, 5%) , Одећа и обућа ( – 0, 4%) и у групама Храна и безалкохолна пића и Алкохолна пића и дуван (за по – 0, 1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

1) Републички завод за статистику од 1999. Године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Advertisements

Posted on April 13, 2013, in Цене. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: