Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова расписао је Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину у 2013. Години. Средства се одобравају наменски, по принципу рефундације, за трошкове улагања у материјалну имовину, умањене за исказан износ пореза на додатну вредност – до максималног износа од 100.000 евра у динарској противвредности по привредном субјекту.

Средства се одобравају привредним друштвима приликом започињања обављања нове или приликом проширења постојеће пословне делатности, а која подразумева изградњу нових производних објеката (греенфиелд) или обављање делатности у новом, за корисника средстава наменски изграђеном објекту, за које је уговорен дугорочни закуп у трајању од најмање 6 година од дана одобрења субвенције (наменски броњнфиелд).

Право на субвенцију може остварити привредно друштво под условом да кумулативно испуњава следеће услове:

1. Реализује инвестициони пројекат у коме гради нове производне капацитете или реализује инвестициони пројекат у новом, за корисника средстава наменски изграђеном објекту за који је уговорен дугорочни закуп у трајању од најмање 6 година од дана одобрења субвенције на територији АП Војводине;
2. Послује у прерађивачкој или индустрији информационих технологија (према Уредби о класификацији делатности, Сл. Гласник 54/2010 – све делатности из сектора Ц, као и делатност 62. 01 из сектора Ј) са минималним учешћем извоза од 50% укупног промета у претходне 3 године;
3. Да у пријави за доделу субвенције прикаже инвестициони пројекат којим реализује минималну вредност улагања у наредне 3 године од 3.000.000 евра почев од дана закључења уговора;
4. Да у пријави за доделу субвенције прикаже инвестициони пројекат којим се у наредне 3 године реализује отварање најмање 100 нових радних места почев од дана закључења уговора;
5. Да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
6. Да предузеће није било у блокади у претходних 12 месеци од дана подношења захтева;
7. Да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за претходних 6 месеци који претходе месецу у коме је поднет захтев за доделу субвенција, осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјекат, а на основу образложеног захтев надлежног органа локалне самоуправе;
8. Да има регистровано седиште на територији АП Војводине.

Образац пријаве може се преузети на сајту Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова (www.spriv.vojvodina.gov.rs) , на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу о локалну самоуправу (www.region.vojvodina.gov.rs) као и на сајту Фонда за подршку инвестиција у Војводини (www.vip.org.rs).

Све додатне информације могу се добити у Фонду за подршку инвестиција у Војводини (телефон 021/472 – 32 – 40).

Конкурс је отворен до 01. Октобра 2013. Године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2013. Годину.

Оригинални текст конкурса

Advertisements

Posted on April 13, 2013, in Инвестиције. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: