ПДВ ЗА ХРАНУ И ОПРЕМУ ЗА БЕБЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦЕНТРАЛА
03.04.2013.год.
Б е о г р а д

ПДВ ЗА ХРАНУ И ОПРЕМУ ЗА БЕБЕ

Родитељски портал “Бебац“ констатовао је да се од родитеља захтева да прикупе обимну документацију да би остварили право на повраћај ПДВ-а за храну и опреме за бебе. Пореска управа Републике Србије се извињава због грешке која је настала у нашем систему.

Наиме, у једној од наших филијала дељен је образац који садржи велики број докумената која би родитељи требало да доставе да би остварили право на повраћај ПДВ-а за храну и опрему за бебе. Реч је о старом обрасцу и према новом Правилнику о поступку остваривања права на повраћај ПДВ, предвиђено је да се приликом попуњавања врло једноставног обрасца, осим јединственог матичног броја за оба родитеља и новорођенче, достављају само фискални исечци издати од стране продавца хране и опреме за бебе.

Изузетно, при првом подношењу захтева за рефундацију ПДВ, ако је реч о усвојеној беби или старатељству, усвојилац бебе доставља и фотокопију одлуке надлежног органа о усвојењу, а старатељ бебе фотокопију одлуке надлежног органа о стављању под старатељство.

Захтев се подноси филијали Пореске управе по месту пребивалишта. Никакве додатне потврде код остваривања права на повраћај ПДВ-а за храну и опреме за бебе нису потребне.

Пореска управа Републике Србије се још једном извињава родитељима и јавности због насталог пропуста.

Биро за информисање и међународну сарадњу

Advertisements

Posted on April 5, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: