Послодавцима 30. Април крајњи рок за пријаву стажа

За послодавце у Србији 30. Април је крајњи законски рок за доставу пријава података о стажу и зарадама за 2012. Годину за запослене и осниваче који су у радном односу у свом предузећу.

Пријаве се могу поднети у филијалама, односно службама и испоставама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) према седишту послодавца, а непоштовање рока сматра се прекршајем за који су предвиђене новчане казне од 10. 000 до 800. 000 динара за послодавца, а од 2. 500 до 50. 000 за одговорно лице, саопштио је ПИО фонд.

Из Фонда кажу да будући да је неажурност послодаваца основни разлог због којег касне решења о пензионисању, ПИО ће, по истеку законског рока, против њих подносити прекршајне пријаве.

Такође, прелиминарну контролу пријава, с подацима о зарадама и стажу запослених у претходној години, послодавци могу извршити електронским путем, односно преко интернет сајта Фонда.

У поступку прелиминарне контроле пријаве систем аутоматски проверава податке и указује на грешке, тако да након тога послодавац може да буде сигуран да су припремљени обрасци исправни, и да неће бити враћен са шалтера Фонда када их достави у штампаној форми или на дискети.

На овај начин послодавац може само једним доласком да заврши своје годишње обавезе према Фонду, које се тичу доставе података о уплаћеним доприносима за пензијско и инвалидско осигурање. (Ецономy. Рс, 5. Април 2013.)

Advertisements

Posted on April 5, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: