Примена закона о ограничавању рокова плаћања од 31. Марта

Извор: Танјуг

Закон о ограничавању рокова плаћања, којим би требало да буде уведена дисциплина у измиривању новчаних обавеза државе према приватном сектору, као и у оквиру самог приватног сектора, почиње да се примењује од 31. Марта.

Према закону, максимални рок да држава измири обавезе према привреди је 45 дана, а рок плаћања у оквиру приватног сектора је 60 дана, колики је и рок за измиривање обавеза приватног сектора према држави.

Тај пропис, чији је званичан назив Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, усвојен је у децембру прошле године, али је његова примена предвиђена од 31. Марта, како би се држава и привреда за то припремили и неће се примењивати ретроактивно.

Од законски предвиђених рокова постоје изузеци, па у случају да уговорене обавезе захтевају исплату у ратама, рок за измирење обавезе је до 90 дана, што ће се, према најавама законодавца, пре свега односити на сектор трговине.

Рокови могу бити дужи и у случају када се привредници међусобно тако договоре, али онда та потраживања морају бити покривена банкарским гаранцијама или меницама.

Други изузетак је да се уговором између јавног сектора и привредних субјеката може предвидети рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у случају када је дужник Републички фонд за здравствено осигурање, и то од 1. Јануара 2015. Године.

Од 31. Марта до 31. Децембра 2013. Године рок за измирење не може бити дужи од 150 дана, а од 1. Јануара до 31. Децембра 2014. Године, не може бити дужи од 120 дана.

Управа за трезор ће контролисати да ли држава поштује рок за измиривање обавеза од 45 дана.

За непоштовање рокова предвиђене су затезне камате, као и новчане казне за одговорне од 5. 000 до 150. 000 динара.

Advertisements

Posted on March 30, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: