Трошкови легализације до 14. 000 динара

Извор: Танјуг

Трошкови уписа бесправно саграђених објеката у катастар, на основу новог закона који ће омогућити легализацију, износиће између четири и 14 хиљада динара.

Надлежни орган катастра дужан је да у року од највише 90 дана упише објекат, рачунајући од дана достављања потпуне документације, рекла је помоћница министра грађевине Александра Дамњановић.

Она је објаснила да заинтересовани грађани који нису раније предали захтев за легализацију бесправно саграђених објеката до 11. Септембра 2009. Године, на које се односи закон, могу већ сада да поднесу захтев катастру непокретности на територији општине где се налазе бесправни објекати.

Пошто немају ништа, њима је поред захтева потребна скица прописана законом, коју изграђује овлашћена регистрована геодетска фирма.

Тај геодетски снимак, према њеним речима, садржаће и увиђај на лицу места, а по потреби, у зависности од врсте објекта, биће укључена и спецификација посебних делова објекта. Реч је о стамбеним и стамбено – пословним зградама, док за све остало спецификација неће бити потребна.

Израда тог снимка односно скице коштаће између седам и 10 хиљада динара, а на те трошкове треба још додати и трошкове које наплаћује катастар непокретности за упис права својине, који сада износе између четири и седам хиљада динара по објекту односно по једном упису права својине, навела је помоћница министра.

Танјугова саговорница је навела да доказ о решеним имовинско – правним односима, по овом закону, јесу све јавне и праватне исправе, али и докази који су прописани да би се утврдило да је решена имовина у складу са законом о основама својинско правних односа и закона о планирању и изградњи у делу који се односи на легализацију.

– Посебно бих овде нагласила, да сви који су куповали земљиште у време када тај промет није био правно дозвољен, а што је обрађено законом о планирању и изградњи, могу и тај доказ доставити – рекла је она.

Посебно су издвојени породични стамбени објекти до 300 метара квадратних нето корисне површине и њихови власници ће ако немају ништа од имовинско правних доказа моћи да користе најмање два доказа – решење о плаћеном порезу на имовину, доказ о плаћеној струји, потврда надлежног органа, инспекциског органа…

Власници који нису раније поднели захтев за легализацију објеката имају рок од годину дана да поднесу захтев катастру.

Орган који води поступак легализације, дужан је да достави оно што од папира има, а катастар непокретности када добије документацију и утврди шта недостаје биће у обавези да од странке тражи допунску документацију.

– Објекти без нерешених имовинских односа и који су већ снимљени немају обавезу накнадне израде тог снимка са спецификацијом са увиђајем на лице места и могу да се упишу по скрећеном поступком за јако кратко време – напоменула је помоћница министра.

Advertisements

Posted on March 30, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: