Легализација: Највише пара за туђи плац

Т. С. | 25. Март 2013.

До краја недеље биће донет правилник којим ће се ближе уредити упис нелегалних објеката. Онима чији је објекат на туђем земљишту одредиће се тржишна цена за откуп земљишта


ПРАВИЛНИК, којим ће се прецизирати поступак катастарске легализације, биће донет до краја недеље, обећавају у Министарству грађевинарства. Овим подзаконским актом прописаће се степен завршености објеката, који могу да буду уписани у катастар, затим докази, којим се потврђује да је здање сазидано до 11. Септембра 2009. Године, али и шта су обавезе локалних самоуправа и које су надлежности катастра. Такође, правилником ће се уредити поступак уписа својине за оне који су зидали на туђем земљишту.

Најкомпликованија процедура свакако очекује власнике објеката, сазиданих на државним или парцелама локалних самоуправа и трећих лица. Они могу да поднесу захтев за упис власништва над објектом, али не и над парцелом. Права на земљишту немају, осим прилаза објекту. Али, имају рок од две године да реше питање парцеле са њеним власником и на тај начин земљиште прибаве у својину.

Како сазнајемо, правилником ће бити предвиђено да власник објекта власнику земљишта плати тржишну цену, према процени Пореске управе. Ако је власник земљишта држава, онда ће се уговор потписавати са Републичком дирекцијом за имовину, а ако је власник локална самоуправа, поступак ће водити секретаријати за имовинско – правне послове. У случају да је власник парцеле треће лице, ако договора не буде у року од две године, власник здања је дужан да о свом трошку утврди земљиште за редовну употребу и плати власнику парцеле тржишну цену. Међутим, уколико власник земљишта сматра да је тиме оштећен, своја права може да заштити на суду.

У Министарству још постоји дилема хоће ли се правилником предвидети да власник здања мора да плати земљиште за редовну употребу објекта или за почетак само део парцеле испод здања.

Према Закону о посебним условима за упис својине на бесправно сазиданим објектима, право на укњижбу имају власници кућа до 300 квадрата, станова и викендица до 200, занатских радњи и пословног простора до 100 и гаража до 30 квадратних метара.

За сва здања која премашују прописану квадратуру наставља се редован поступак легализације у локалним самоуправама, односно власници морају да добију накнадно издату грађевинску и употребну дозволу и плате накнаду за уређење земљишта.

Они који по раније важећим законима нису поднели захтев за легализацију имају рок од годину дана да се пријаве катастру.

КУПОПРОДАЈА
НАКНАДУ за уређење земљишта мораће да плате власници, који након катастарске легализације планирају да продају објекат. Неће моћи да овере купопродајни уговор док не доставе доказ суду да су са локалном самоуправом регулисали питање накнаде. Они власници објеката, који имају сусвојину или сукорисништво на парцели, да би уписали својину на бесправном здању мораће да доставе сагласност сувласника или сукорисника парцеле.

Advertisements

Posted on March 27, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: