Нелегални резани дуван

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
24.03.2013.год.
Б е о г р а д

СВИМ МЕДИЈИМА

САОПШТЕЊЕ

Министар финансија и привреде дао је налог Пореској управи Републике Србије, да предузме све неопходне законске мере ради свакодневне контроле и примене предвиђених санкција, према свима у ланцу нелегалне продаје резаног дувана и сиве економије уопште.

Заједничка активност полиције, пореске полиције, царине и Министарства пољопривреде, требало би да осетно спречи сиву економију, јер се избегавање плаћања пореза у основи своди на рад на црно и нелегалан промет роба и услуга, што за резултат има смањени прилив новца у буџет.

Држава Србија ће због тога, али и због чињенице да сиво тржиште незаконитом конкуренцијом угрожава све оне који легално послују и плаћају порезе и диприносе, према шверцерима робе широке потрошње и препродавцима резаног дувана применити оштре мере. Тако ће поред осталог сви малопродајни објекти, код којих буде утврђена нелегална продаја, бити привремено затварани.

Биро за информисање и међународну сарадњу

Advertisements

Posted on March 27, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: