Стечајем варају и закон и купце

Извор: Новости, Б92

Београд – Вештина инвеститора, који свесно улазе у послове са некретнинама у намери да преваре купце квадрата, нема граница.

Од када су судови умрежени и имају јединствену базу података, злоупотребе са дуплим продајама станова сведене су на минимум.

Међутим, несавесни инвеститори пронашли су начин да поново изврдају закон. Решење – стечај.

Прво се региструје фирма, затим се добије локација са уредним папирима, обезбеди се грађевинска дозвола, објашњава Горан Родић, секретар Удружења за грађевинарство ПКС.

“Од купаца се узме новац унапред, ангажују се извођачи радова, који ће по уговору бити плаћени највећим делом у квадратима. Отвори се градилиште, крену радови. А онда инвеститор нестане, а фирма оде у стечај, због дуговања према банкама за кредите, добављачима за материјал, извођачима… Из имовине која заврши у стечајној маси прво се намире банке и држава. По правилу, извођачи радова и купци станова “извисе“ за обештећење”.

Према проценама Привредне коморе Србије, око 10. 000 купаца остало је и без новца и без некретнина, пошто су фирме инвеститори отишле у стечај. А кратких рукава остали су и извођачи радова.

Једини начин да купци избегну непријатности и спрече покушај преваре је да пре него потпишу купопродајни уговор и дају новац, траже од инвеститора да положи банкарске гаранције за добро извршење посла, када је реч о куповини стана у претпродаји. Наравно, најсигурнија варијанта је да се определе за куповину готовог стана, за који ће папире проверити адвокат.

“Ако настане проблем, нестане инвеститор, не заврши се стан у уговореном року, купац може да активира банкарску гаранцију и тако наплати своја потраживања”, истиче Родић.

“Наравно, пре потписивања купопродајног уговора купац мора да провери да ли је инвеститор већ у стечају или се води предстечајни поступак. Држава мора да стане на пут злоупотребама на тржишту некретнина. Да захтева да сваки инвеститор мора да има уредну документацију, да буде власник локације и да пре продаје станова положи банкарске гаранције. Држава треба да спречи овакву врсту стечаја”.

Ако је већ до тога дошло, а то су сада бројни случајеви, треба да се попише сва имовина фирме и приватна имовина њеног власника, да се спроведе кривични поступак и омогући купцима квадрата и извођачима радова да заврше здања, а не да њихови квадрати буду део стечајне масе.

Advertisements

Posted on March 20, 2013, in Грађевинарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: