Плафон за камате против – зеленаша

Д. И. КРАСИЋ | 10. Март

Да ли и у Србији може да заживи ограничење каматних стопа на кредите? Максималне зараде на позајмицама прописане у Македонији, Хрватској, САД, великом броју земаља ЕУ

У СРБИЈИ је скупље дуговати банци него држави. Камате на кредите у Србији веће су чак од званичних затезних камата, које држава зарачунава за сва кашњења у плаћању. Тако ће фирма или грађанин који окасни са намирењем пореза, на пример, свој дуг платити уз увећање од 19, 75 одсто, али динарски кредит у банкама не може да добије по овој стопи, већ по знатно вишој. И за дуг у еврима званична затезна камата је 8, 75 одсто, али регуларни кредити везани за европску валуту тешко да могу да се нађу испод 10 одсто.

Да камате у појединим банкама улазе у зону зеленашких давно је познато. Поједине суседне земље увелико су ограничиле максималну висину каматних стопа у банакама на свом тржишту. Ипак, питање да ли у Србији може да се ограничи цена кредита, изазвало је различите одговоре стручне јавности.

Уз напомену да, колико зна, нема званичних најава гувернера НБС да ће ограничити камате стопе, Ђорђе Ђукић, професор Економског факултета у Београду истиче да се стриктно противи тој могућности.

– Економска наука одавно је показала да свако администрирање цена, односно каматних стопа, води томе да потрошачи на крају плате још већу цену, јер банке и фи нансијске институције изнађу начин да наплате ефективну цену кредита – истиче професор Ђукић. – То не треба бркати са“плафонирањем” камата које постоји у свету, у контексту забране зеленашких камата, што раде и развијене индустријске земље. У овом тренутку размишљати о ограничавању каматних стопа, мислим да би било потпуно нерационално, јер овде није проблем цене кредита за првокласне клијенте.

Ђукић наводи да најгоре пролазе мала и средња предузећа која имају лошу кредитну историју, и нису намиривала дугове. Камате су екстремно високе за групу високоризичних клијената.

– Упросечавање камата је бесмислено, јер најбољи клијенти увек могу да се задуже и споља и у земљи под врло повољним каматама – истиче професор Ђукић.

Advertisements

Posted on March 11, 2013, in Банкарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: