Билтен 01/2013 Министарство финансија и привреде

Република Србија
Министарство финансија и привреде

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 1, јануар 2013.
ИССН 0354 – 3242

Линк ка комплетном тексту

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

ЦАРИНЕ
ФИСКАЛНЕ КАСЕ
ЈАВНИ РАСХОДИ
Јавне набавке
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Платни промет
ПОДСЕТНИК

Advertisements

Posted on March 4, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: