Индекси потрошачких цена у Републици Србији, јануар 2013.

Извор: РЗС

Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.

Цене ових производа и услуга у јануару 2013. Године, у односу на децембар 2012. Године, у просеку су повећане за 0,6%. Потрошачке цене у јануару 2013. Године, у односу на исти месец 2012. Године, повећане су за 12,8%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње у јануару 2013. Године, у односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Комуникације (3,5%) , Здравство (2,8%) , Храна и безалкохолна пића (1,4%) , Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,7%) и Алкохолна пића и дуван (0,4%) , док је пад цена забележен у групама Рекреација и култура ( – 3,5%) , Одећа и обућа ( – 1,3%) и Транспорт ( – 1,0%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

1) Републички завод за статистику од 1999. Године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Advertisements

Posted on February 24, 2013, in Цене. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: