Књиговође не могу бити паушалци

1. ПРЕДУЗЕТНИЦИ РЕГИСТРОВАНИ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ, КЊИГОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПОСЛОВЕ, КАО И ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ НЕ МОГУ БИТИ ПАУШАЛЦИ

Министарство финансија и привреде, Пореска управа Централа донела је Обавештење у вези са утврђивањем пореза на доходак грађана на приходе од обављања самосталне делатности код обвезника који су регистровани за рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске послове, пореско саветовање, а којима је укинуто право на паушално опорезивање, бр.: 000-431-02-00004/2013-Д0049 од 10. јануара 2013. године.

Дато објашњење односи се на обавезу провере начина опорезивања прихода од самосталне делатности за предузетнике са шифром делатности 6920 – Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање, од стране филијала Пореске управе у случају промене седишта обављања делатности наведених предузетника, а због различитог понашања појединих филијала Пореске управе у погледу признавања права на паушално опорезивање.

Овим Објашњењем Пореске управе – Централе значи да предузетници који остварују приходе од обављања самосталне делатности са шифром 6920 – Рачуноводствени, књиго-водствени и ревизорски послови и пореско саветовање не могу да буду паушално опорезовани.

У продужетку наводимо текст датог Обавештења: „Увидом у утврђене обавезе по основу пореза на приходе од самосталне делатности за ишфру делатности 6920 -рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање, на нивоу Порескеуправе, утврђено је нејединствено понашање појединих организационих јединица Порескеуправеу погледу признавања права на паушално опорезивање, обвезницша који се претежно баве рачуноводственим,
књиговодственим и ревизорским пословима, пореским саветовањем.

С тиму вези, за пореске обвезнике са наведеном шифром делатности који врше промену седишта, потребно је проверити да ли су претходно задуживани на стварни или на паушално утврђени приход.

Уколико су били паушално опорезовани, са претходно надлежном организационом јединицомПореске управе проверити да ли им је пре промене седишта донето решење којим им је наложено вођење пословних књига од 1.01.2013. године.

Уколико се утврди да је првобитна организациона јединица Пореска управе донела обвезнику решење којим му је наложено вођење пословних књига, њима се не може признати право на паушално опорезивање у 2013. години, с обзиром на то даје о том праву већ одлучено од стране првобитне организационе јединице Пореске управе.

Ово обавештење се налази на ФТП мрежи на адреси: kontrola/kancelarijska/centrima под називом „obavestenje_knjigovodstvene_agencije“

Ово обавештење одмах доставити свим организационим јединицама Пореске управе. “

Advertisements

Posted on February 12, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: