Референтна, есконтна и законска затезна каматна стопа

Извор: Актива систем

05. 02. 2013. – Извршни одбор Народне банке Србије је на данашњој седници одлучио да референтну каматну стопу повећа за 0, 25 процентних поена и она сада износи 11, 75 одсто.

Извршни одбор је оценио да је реакција монетарне политике усмерена на спречавање преношења ефеката повећања регулисаних цена на остале цене. Усвајање годишње динамике корекција регулисаних цена допринеће и остваривању претпоставки неопходних да се инфлација врати и одржава у границама циља. Поред тога, значајно је и доследно спровођење програма фискалне консолидације.

Констатовано је да су, уз постигнуту стабилност девизног тржишта, смањена инфлаторна очекивања, као и да ће ниска агрегатна тражња и у наредном периоду имати снажан дезинфлаторан утицај. Забележен је и благ опоравак економске активности, чији су се први ефекти већ испољили у току последњег тромесечја претходне године.

По оцени Извршног одбора, на кретање инфлације у наредних неколико месеци утицаће пре свега ниска упоредна база и повећање регулисаних цена. С доласком нове пољопривредне сезоне, уз ефекте до сада предузетих мера монетарне политике, међугодишња стопа инфлације почеће да пада и у границе циља вратиће се до краја године.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи биће одржана 7. Марта 2013. Године.

Референтна каматна стопа по периодима:

08. 12. 2011. – 18. 01. 2012. – 9, 75%,
19. 01. 2012. – 06. 06. 2012. – 9, 50%,
07. 06. 2012. – 11. 07. 2012. – 10, 00%,
12. 07. 2012. – 08. 08. 2012. – 10, 25%,
09. 08. 2012. – 08. 10. 2012. – 10, 50%,
09. 10. 2012. – 07. 11. 2012. – 10, 75%,
08. 11. 2012. – 13. 12. 2012. – 10, 95%,
14. 12. 2012. – 16. 01. 2013. – 11, 25%,
17. 01. 2013. – 04. 02. 2013. – 11, 50%
05. 02. 2013. – до даљњег – 11, 75%.

Есконтна каматна стопа износи 100% референтне каматне стопе НБС, тако да су горњи подаци о кретању референтне каматне стопе уједно и подаци о кретању есконтне каматне стопе. Референтна и есконтна каматна стопа изједначене су од 12. 5. 2010. Године, изменом Одлуке о висини есконтне стопе НБС (“Службени гласник РС”, број 31/10).

Затезна камата за неплаћене обавезе по основу јавних прихода, утврдена сходно члану 75. ЗПППА, једнака је годишњој референтној каматној стопи НБС увећаној за 10 процентних поена, па по периодима износи:

08. 12. 2011. – 18. 01. 2012. – 19, 75%,
19. 01. 2012. – 06. 06. 2012. – 19, 50%,
07. 06. 2012. – 11. 07. 2012. – 20, 00%,
12. 07. 2012. – 08. 08. 2012. – 20, 25%,
09. 08. 2012. – 08. 10. 2012. – 20, 50%,
09. 10. 2012. – 07. 11. 2012. – 20, 75%,
08. 11. 2012. – 13. 12. 2012. – 20, 95%,
14. 12. 2012. – 16. 01. 2013. – 21, 25%,
17. 01. 2013. – 04. 02. 2013. – 21, 50%
05. 02. 2013. – до даљњег – 21, 75%.

Комфорни метод обрачуна камате примењиваће се до 31. Децембра 2012. Године, а од 1. Јануара 2013. Године, приликом обрачуна камате примењиваће се метод простог интересног рачуна од сто, сагласно одредби члана 40. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, број 93/12).

Advertisements

Posted on February 6, 2013, in Банкарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: