Усклађени неопорезиви износи порезом на доходак грађана од 1. Фебруара

Извор: Актива систем

Након усклађивања са годишњим индексом потрошачких цена у претходној години, усклађени динарски неопорезиви износи у Закону о порезу на доходак грађана од 1. Фебруара 2013. Године износе:

Неопорезиви износи из члана 9. Став 1.

1. Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове
породице или пензионисаног радника – тачка 9)

до 31. 01. 54.206, 00

од 01. 02. 60.819, 00

2. Стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

до 31. 01. 9. 293, 00

од 01. 02. 10. 427, 00

3. Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима
аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у
складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

до 31. 01. 7. 744, 00

од 01. 02. 8. 689, 00

Неопорезиви износи из члана 18. Став 1.

1. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

до 31. 01. 3. 098, 00

од 01. 02. 3. 476, 00

2. Дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

до 31. 01. 1. 859, 00

од 01. 02. 2. 086, 00

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању
сопственим возилом – тачка 4)

до 31. 01. 5. 421, 00

од 01. 02. 6. 082, 00

4. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене
рехабилитације или инвалидности запосленог
или члана његове породице – тачка 5)

до 31. 01. 30. 975, 00

од 01. 02. 34. 754, 00

5. Поклон деци запослених, старости до 15 година,
поводом Нове године и Божића – тачка 6)

до 31. 01. 7. 744, 00

од 01. 02. 8. 689, 00

6. Јубиларна награда запосленима, у складу са законом
којим се уређује рад – тачка 7)

до 31. 01. 15. 487, 00

од 01. 02. 17. 376, 00

Неопорезиви износ из члана 21а

1. Премија добровољног додатног пензијског и
инвалидског осигурања и пензијски допринос
у добровољни пензијски фонд

до 31. 01. 4. 647, 00

од 01. 02. 5. 214, 00

Неопорезиви износ из члана 83. Став 5.

1. Појединачно остварени добитак од игара на срећу

до 31. 01. 23. 232, 00

од 01. 02. 26. 066, 00

Advertisements

Posted on January 29, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: