Тапија на свим шалтерима Геодетског завода


15. 01. 2013. | Новости

Власници станова, кућа, пословног простора, ускоро ће моћи да подигну лист непокретности на било ком шалтеру РГЗ у Србији, без обзира у којој се катастарској општини некретнина налази. Ово је, како открива Зоран Крејовић, директор Републичког геодетског завода, приоритет новог руководства. Такође, упис промена у јединствену својинску евиденцију посебно у главном граду, биће олакшан тако што ће се службе поделити на више организационих јединица.

– Србија је покривена катастаром непокретности и следећи наш задатак је да побољшамо квалитет услуга – наводи Крејовић. – Ми имамо базу података, која је преко сајта РГЗ доступна грађанима, али је ажурност седмодневна и то не сме да се користи као службени податак. Дакле, тачне податке у сваком тренутку, има само служба за катастар на чијој се територији некретнина налази.

Сада је потребно да урадимо нови софтвер за одржавање базе података и онда ће неко ко живи примера ради у Београду на било ком шалтеру у главном граду моћи да подигне лист непокретности и за некретнину коју поседује рецимо у Крагујевцу.

У Београду, служба која се налази у Улици 27. Марта, која покрива већину градских општина, затрпана је предметима. Прво ће се из те службе, каже Крејовић, издвојити Стари град и катастар за територију ове општине биће смештен у Душановој 1. План је да се катастар за сваку општину налази на њеној територији, али је проблем РГЗ да обезбеди адекватан пословни простор.

– Очекујемо велики број предмета и у поступку такозване катастарске легализације бесправних објеката – истиче Крејовић. – Процедура ће бити поједностављена, а ми у својој бази већ имамо евидентираних око 1, 3 милиона бесправних здања. Општине ће нам проследити захтеве за легализацију са пратећом документацијом, коју су власници поднели, тако да нема потребе да грађани подносе нове захтеве катастру.
Легализација

Према Нацрту закона о посебним условима за упис својине на објектима без грађевинске дозволе, катастарска легализација треба да буде завршена до краја 2014. Године, односно до тада ће закон бити на снази. Решење о катастарској легализацији Републички геодетски завод ће бити дужан да изда у року од 60 дана, ако је захтев уредан, а то значи да је власник објекта поднео сву неопходну документацију.

Advertisements

Posted on January 19, 2013, in Грађевинарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: