До јула одложена примена образаца ОС и ОС – 1

Обрасци ОС и ОС – 1 почеће да се попуњавају и достављају уз обрасце ПП ОД и ПП ОД – 1 почев од исплата за месец јули 2013. Године.

Изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку (“Сл. Гласник РС”, бр. 15/2012) , којим су и прописани обрасци ОС и ОС – 1, било је утврђено да ће ови обрасци да се примењују почев од исплата за јануар 2013. Године. Најновијим изменама и допунама овог правилника, које ће бити објављене у наредном „Службеном гласнику РС”, почетак примене ових образаца се одлаже тако да ће њихово попуњавање и достављање уз обрасце ПП ОД и ПП ОД – 1 почети од исплата за месец јули 2013. Године.

Advertisements

Posted on January 1, 2013, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: