ПЛАЋАЊЕ ПДВ-А ПО НАПЛАЋЕНОМ ПОТРАЖИВАЊУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
27.12.2012.год.
Б е о г р а д

СВИМ МЕДИЈИМА САОПШТЕЊЕ

ПЛАЋАЊЕ ПДВ-А ПО НАПЛАЋЕНОМ ПОТРАЖИВАЊУ

Изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, уведена је могућност плаћања ПДВ по наплаћеном потраживању, за одређену категорију обвезника ПДВ, уколико испуњавају законом прописане услове. За овај начин плаћања може се определити обвезник ПДВ, који је протеклих годину дана, дакле у 2012. години, остварио укупан промет добара и услуга испод 50.000.000 динара и који је у том периоду непрекидно био евидентиран за обавезу плаћања ПДВ. Плаћање пореза на додату вредност по наплаћеном потраживању је могућност за пореског обвезника и ствар његове пословне одлуке, а не његова законска обавеза.

Обвезници ПДВ који се определе за плаћање ПДВ по наплаћеном потраживању, а испуњавају законом прописане услове, треба да, почев од 01. јануара 2013. године, без одлагања надлежном пореском органу поднесу захтев за одобравање плаћања пореске обавезе по наплаћеном потраживању за извршени промет добара и услуга како би благовремено добили потврду о одобравању плаћања пореске обавезе по наплаћеном потраживању. Обвезник ПДВ примењује систем наплате од првог дана пореског периода.

Детаљније информације у вези са остваривањем права на плаћања ПДВ по наплаћеном потраживању, обвезници ПДВ могу пронаћи на Интернет страници Пореске управе Републике Србије http://www.poreskauprava.gov.rs, у организационим јединицама Пореске управе надлежним за администрирање ПДВ или позивањем Контакт центра Пореске управе на број 0700 700 007 или позивањем са мобилног телефона на број 011 33 10 111. Радно време Контакт центра је сваког радног дана од 9 до 20 часова.

Биро за информисање и међународну сарадњу

Обавештење о могућности плаћања ПДВ по наплаћеном потраживању (члан 36а Закона о ПДВ)

Донет је Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о ПДВ – у

Advertisements

Posted on January 1, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: