Плаћање ПДВ-а по наплаћеном потраживању

Министарство финансија и привреде ОБАВЕШТАВА

привреднике и грађане који на дан 31. 10. 2012. имају пореска дуговања, да могу стећи услов на отпис затезних камата и мировање главног пореског дуга

Услов за ову пореску олакшицу се стиче измиривањем текућих пореских обавеза које доспевају у новембру, децембру 2012. године и јануару 2013. године, и то најкасније до 31. јануара 2013. године.

Сви порески обвезници који на дан 31. октобар 2012. имају порески дуг и који надаље буду редовно плаћали текуће обавезе, од почетка наредне године стичу право на:

– отпис камате
– замрзавање пореског дуга
– као и на одложено плаћање главног пореског дуга од 2014/2015 године на 24 месечне рате без средстава обезбеђења.

Свим привредницима и грађанима који одмах измире главни порески дуг, аутоматски ће бити отписана целокупна затезна камата и дуг за доприносе за здравствено осигурање.

Стицање услова за пореску амнестију у складу са законом трајаће само до 31. јануара 2013 године. После тога ови услови више неће важити.

Све детаљне информације могу се добити на инфо телефону Пореске управе

0700 700 007

као и на интернет страницама Министарства финансија и привреде (www.mfp.gov.rs) и Пореске управе Србије (www.poreskauprava.gov.rs)

Advertisements

Posted on January 1, 2013, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: