Порез на рате за редовне платише

Извор:www.24sata.rs | Аутор: М. Кркић

Грађанима и фирмама који имају заостала дуговања за порезе, држава би могла да опрости затезну камату под условом да обавезе из новембра и децембра плате најкасније до краја јануара 2013. Ко реши да почне редовно да плаћа, моћи ће и главницу да отплати на рате. За оне који не почну да измирују обавезе, најављује се принудна наплата.

Олакшице приликом плаћања пореза важиће и за фирме и за појединце.

ОЛАКШИЦЕ – Недавно је Скупштина усвојила закон којим ће свима који окрену лист и почну редовно да плаћају порезе трајно бити отписана затезна камата, а отплаћивање главног пореског дуга биће могуће и на рате. Како кажу за „24 сата” у Пореској управи, сада заостали дугови износе око 350 милијарди динара, а износ затезне камате је два пута већи – преко 650 милијарди.

– Сада је прилика да се свима који су блокирани због пореског дуга одблокирају рачуни. Ако они одмах исплате главницу, једнократно, одмах ће им бити обрисана затезна камата. Ако уплаћују на рате, прве године се брише 50 одсто, а друга половина ће бити отписана у 2014. Ко то не искористи, може да очекује принудну наплату готово одмах – поручују у Пореској управи.

Влајко Сенић, државни секретар Министарства финансија, изјавио је да је примена закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга прилика да они који имају неизмирене пореске обавезе уђу у систем.

– Жеља нам је да 2013. Буде година чистих рачуна и да се тачно зна у каквом су стању јавне финансије. Зато је важно да текуће обавезе из новембра и децембра дужници исплате до краја године, а најкасније до 31. Јануара. Онда они улазе у тај систем, где мали порески обвезник има мировање главног дуга у периоду од две године до 31. Децембра 2014, а велики до 31. Децембра 2013. Ако у том периоду редовно плаћају текуће обавезе, по истеку две године, имају могућност да у 24 рате отплате главни порески дуг који још преостаје – рекао је Сенић за РТС.

Он је навео и да се ради о стотинама милијарди динара дуга и да је више од две трећине на име камата. Даље књижење тих дугова није решење, јер би то, како каже, било само мртво слово на папиру.

Потребна подршка градова

ПРИХОД – Порез на имовину је обавеза коју грађани плаћају локалној самоуправи, па је зато потребно да сваки град подржи овај закон, па да и та обавеза уђе у предложени систем, кажу за наш лист у Пореској управи. „Локалне скупштине морају да донесу одлуке да се с тим слажу, јер је порез на имовину њихов приход. Нема разлога да не пристану и не подрже. Очекујемо да ће све локалне самоуправе у што краћем року донети такве одлуке за све пореске приходе за које су надлежне”, каже наш извор из Пореске управе.

Advertisements

Posted on December 22, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: