Нови законски прописи

skupstina

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити

Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије

Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама

Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању

Закон о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Закон о измени и допуни Закона о приватизацији

Закон о затезној камати

Закон о измени Закона о осигурању

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Закон о јавним предузећима

Advertisements

Posted on December 18, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: