500 и 2000 динара с делимично измењеним обележјима

Народна банка Србије пушта у оптицај новчанице од 500 и 2000 динара с делимично измењеним обележјима

Народна банка Србије пустиће у оптицај 7. Децембра новчанице од 500 и 2000 динара с делимично измењеним обележјима.

На лицу новчаница од 500 и 2000 динара нема измена обележја, а на наличју је измењена година издања ( „2012“) и потпис гувернера ( „Јоргованка Табаковић“) који се, као део обележја, дефинишу одлукама о издавању и основним обележјима новчаница и одлуком о пуштању у оптицај. Новчанице од 500 динара биће у оптицају паралелно с претходним издањима ове новчанице из 2004, 2007. И 2011, а новчаница од 2000 динара с претходним издањем ове новчанице из 2011.

Пуштање у оптицај новчаница апоена од 500 и 2000 динара са измењеним обележјима утврђено је годишњим програмом израде новчаница и кованог новца за 2012. Годину, у складу с којим су у овој години већ штампане и одређене количине новчаница апоена од 10, 20, 50 и 100 динара.

Такође, тим програмом предвиђена је израда одређене количине новчаница апоена од 500 и 2000 динара ради замене похабаних, оштећених и уништених новчаница, као и успостављања оптималне апоенске структуре новчаница у оптицају. Оцењено је да постоји потреба за изменом постојеће апоенске структуре, посебно апоена од 1000 динара, чије је учешће у структури готовог новца у оптицају доминантно – око 70% у номиналном износу и око 33% у количини новчаница у оптицају. То би допринело смањењу укупне количине новчаница у оптицају, уз задржавање номиналног износа на истом нивоу. По том основу ће се смањити трошкови додатне израде новчаница и трошкови манипулације готовим новцем, попут бројања, обраде, транспорта, смештаја у трезоре и сл. (Ецономy. Рс, 8. Децембар 2012.)

Advertisements

Posted on December 8, 2012, in Инфлација. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: