Укида се “музички динар” за занатлије

Скупштина Србије започела је данас дебату о изменама Закона о ауторском и сродним правима, којима се, како је рекао министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко Обрадовић, укида “музички динар” за занатлије, а угоститељски објекти ће плаћати у зависности од површине објекта и географског положаја. 

Обрадовић је, образлажући предложене измене, рекао да је тачно да је на њиховом доношењу у изборној кампањи инсистирала УРС, али да је предложени закон једногласно усвојен на Влади Србије.

У образложењу закона пише да се под занатским радњама, које убудуће неће плаћати накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретације и фонограма, подразумевају самосталне занатске радње, као и радње у којима предузетник који се бави производном делатношћу продаје сопствене производе.

Обрадовић је навео да је из ЕК стигла сугестија да би то решење можда требало ограничити на четири до пет година и да ће се видети какав ће бити коначан став комисије.

Предложене измене, према речима Обрадовића, резултат су настојања да се та област усклади са економским могућношћима корисника и да се унапреди наплата, уз настојање да се очува стечени степен ауторских и сродних права.

Ту накнаду угоститељски објекти ће плаћати у зависности од површине објекта и географског положаја, рекао је Обрадовић и објаснио да се не може на исти начин третирати објекат у Лебану и у Београду.

Основно мерило за одређивање накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма јесте да се висина накнаде везује за минималну зараду у Србији, а њен износ зависиће и од површине комерцијалних пословних просторија корисника.

У предложеном закону пише и да је накнада на месечном нивоу нижа кад јавно саопштавања музичких дела, интерпретација и фонограма није нужно за обављање делатности корисника, већ је само корисно или пријатно.

При одређивању квадратуре комерцијалних пословних просторија искључиво се рачуна простор који корисник користи за пријем гостију, а не рачунају се помоћне просторије за рад особља, корисника, складишни и санитарни простор.

Предложени закон прописује да влада утврђује листу техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде.

Износ посебне накнаде која се плаћа по сваком продатом или увезеном уређају и предмету са листе владе не може бити виши од један одсто његове вредности.

Као вредност уређаја и предмета са листе владе који се производе у Србији узима се њихова продајна цена без пореза на додату вредност при првој продаји, а када се уређаји увозе као њихова вредност се узима њихова набавна цена прерачуната у динаре по курсу на дан њиховог царињења, увећана за царину.

Улогу Комисије за ауторска и сродна права преузима Завод за интелектуалну својину. (Ецономy. Рс, 5. Децембар 2012.)

Advertisements

Posted on December 6, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: