Живот у Србији по рецепту ММФ – а: више рада, ниже плате

ШТЕДЊА, одрицање, више рада, краћи платни списак, помоћ на кашичицу, преполовљен „минус“ и кочница на кредите. Све ово од српског буџета очекује Међународни монетарни фонд. И све ово могло би се применити и на грађане Србије.

Живот по рецепту ММФ – а за просечног становника значи дужи радни век. За пензионера, ако се превремено пензионисао, могао би да „утањи“ примања. Раднику доноси „флексибилнији“ уговор, а свим потрошачима, у једном тренутку, цене комуналних услуга ближе економском нивоу. Значи – веће.

С друге стране, и без ММФ – а и са ММФ – ом Србија ће већину реформи морати да спроведе. На то је тера „минус“ у буџету који подмирује кредитима. Већ крајем ове године јавни дуг ће „пробити“ и 60 одсто бруто домаћег производа и следеће године ћемо само на камате дати 90 милијарди динара. Примера ради, за социјалну заштиту је предвиђено свега десет милијарди динара више.

– Живот уз присуство ММФ – а је пре свега однос дужника и врло ригидног повериоца чији је основни задатак да дужника свим макроекономским мерама условљава да буде кредитно способан – објашњава економиста Драгован Милићевић. – Њихове мере се своде на контролу буџетских расхода из којих се искључује развојна компонента државе, јачање конкурентности кроз депресијацију курса, контролу домаће потрошње и дерегулацију привреде.

ДОБАР део јавних предузећа послује са губитком. ММФ предлаже професионализацију њиховог управљања и у дужем року – приватизацију. Улазак стратешких партнера значи и пословање са профитом. За грађане би то значило веће цене њихових услуга. – Услуге јавних предузећа би требало да су по економским ценама и када њима управља држава – додаје Арсић. – Ако пуну економску цену не плаћају корисници услуга, онда на крају, кроз субвенције дражве, плаћају их сви грађани земље.
ПРЕДЛОГ буџета за 2013. Годину предвиђа 281 милијарду динара дотација ПИО фонду, што је више од четвртине, око 26 одсто, свих расхода. Тако да ММФ, с обзиром на лошу демографску ситуацију у Србији, препоручује стварање одрживог пензионог система на средњи рок. Такав би могао да буде или уз смањење пензија или уз дужи рад. Пошто је просечна пензија у Србији већ мала, ММФ – у је ближе друго решење. Да је реформа пензија неопходна, слаже се и добар део домаћих економиста.

– Мислим да је продужавање радног века оправдано, ма колико људима деловало неприхватљиво – сматра професор Економског факултета Милојко Арсић. – Све је дужи људски век, а све мање људи ради. Продужење радног века је нешто што се дешава и у много богатијим земљама. То се у Србији не може избећи. Људи морају то да прихвате као нужност.

Са ММФ – ом се договара и кретање пензија и плата у јавном сектору. Током следеће године, буџет дозвољава укупан раст од око 4, 5 одсто.

– Захтеви за штедњу у кратком року не би били оштрији него што планира Министарство финансија и привреде – додаје Арсић. – Мислим пре свега на плате и пензије. То би било на нивоу који је Министарство планирало.

Мања јавна потрошња доноси и мању приватну потрошњу. Истовремено, због равнотеже у буџету, држава мора да смањи и субвенције. И Министарство је то већ урадило предлогом буџета за 2013. Годину. Укупне субвенције су мање за око седам милијарди динара.

– Уговор са ММФ – ом значи бити спреман за даља смањења и одрицања од потрошње, пре свега најширих слојева становништва – каже Драгован Милићевић. – Поштовање правила доноси и пад реалних примања, прерасподелу бруто домаћег производа у корист кредитора, контролу буџета, смањење социјалних давања и подстицаја привреди. То је цена аранжмана коју све владе морају да прихвате. Улога ММФ приликом приватизације и реструктурирања привреде Србије почетком деведесетих година је посебан проблем.

ЈЕДНА од незаобилазних реформи је и запосленост у јавном сектору. Вишкови се, осим у државној управи, јавним предузећима, виде и у образовању и здравству. Иначе, запослени ће буџет 2013. Године коштати чак 266 милијарди динара.

– Детаљније анализе показује да има око 20. 000 вишка запослених у јавном сектору – каже Милојко Арсић. – Толико би могло да изгуби посао, а да се притом не угрози доступност тих услуга и њихов квалитет. Од укупно 435. 000 запослених у јавном сектору, 125. 000 ради у образовању, 108. 000 у задравственој заштити. У Војсци и полицији је око 80. 000 људи. Уштеде треба спровести тамо где не постоји потреба за радом људи. Не линеарно смањивати број.

Посао ће бити неизвестан и за добар део радника запослених у предузећима уз која годинама стоји одредница – у реструктурирању. ММФ дуго упозорава Србију да су то фирме на које се, кроз директне и инедиректне субвенције, троши пуно новца и да се њихова судбина мора одредити. Држава је то већ прихватила и најавила да ће нови рок за завршетак реструктурирања бити крај јуна 2014. У овим предузећима се око 60. 000 људи води као запослено.

Уз све уштеде, да би буџет опстао, неопходно је да се покрене приватни сектор. Јер он, преко пореза, пуни касу. А ММФ верује да ће се запошљавање у приватном сектору покренути, између осталог, и променом радног законодавства. Она би послодавцима омогућила да отпремнине обрачунавају само по годинама стажа проведеним код њих, али и да запошљавају на одређено и до три године. Следећа тема би била реформа колективног преговарања.

– Испоставља се да је промена радног законодавства, његова либерализација, у интересу самих радника, јер значи лакше запошљавање и отпуштање – каже Арсић. – У крајњем случају доводи до веће стопе запослености. Привремено ће неки радници остати без посла, али ће наћи неки други. (Ецономy. Рс, Новости 18. Новембар 2012.)

Advertisements

Posted on November 18, 2012, in Макроекономија. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: