Престанком важења Уредбе – контроле девизног пословања резидената и нерезидената

Извор: Актива систем

Престанком важења Уредбе о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената (“Службени гласник РС”, број 7/2012) , престала је, од 6. Октобра 2012. Године, и обавеза вођења евиденције у књизи контролника о сваком закљученом спољнотрговинском послу као и реализацији по том послу, а која је била прописана одредбама члана 11. И 12. Споменуте уредбе.

Престанак обавезе достављања документације за обављање посредне контроле девизног пословања

Престанком важења Уредбе о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената (“Службени гласник РС”, број 7/2012) , резиденти и нерезиденти, од 6. Октобра 2012. Године, нису дужни да достављају Девизном инспекторату нити Пореској управи:

1) извештај о фактурисаним услугама,
2) извештај о извршеном пребијању дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга,
3) уговор по пословима куповине или продаје, односно плаћања или наплаћивања потраживања и дуговања,
4) годишњи обрачун о утврђивању добити по основу директног улагања у иностранству,
5) извештај о финансијском ефекту по основу продаје плаћене робе која се налази у иностранству и непосредно испоручује у иностранство,
6) уговор по пословима наплаћивања, односно плаћања другом нерезиденту, а не резиденту којем се дугује, односно од кога се потражује, по текућим или капиталним пословима,
7) уговор и документацију по кредитним пословима са иностранством по специфичним кредитним односима,
8) обрачун о извршењу компензационог посла.

Уредба о условима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга и извештавању Девизног инспектората о пребијању (“Службени гласник РС”, број 14/2012) и даље је на снази, изузев што се од 6. Октобра 2012. Године више не доставља извештај о извршеном пребијању дуговања и потраживања. Документација о извршеном пребијању чува се десет година.
Уредба о ближим условима и начину преноса потраживања и дуговања насталих по спољнотрговинским пословима резидената (“Службени гласник РС”, Број 11/2006) и даље је на снази, изузев што се од 6. Октобра не мора достављати извештај. Да би се могла купити потраживања, односно преузети дуговања по спољнотрговинским пословима резидената потребно је закључити одговарајући уговор у писаној форми и, уз осталу прописану документацију, доставити га пословној банци прилоком плаћања, односно наплате из иностранства.

Advertisements

Posted on October 16, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: