Индекси потрошачких цена у Републици Србији, септембар 2012.

Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.

Цене ових производа и услуга у септембру 2012. године, у односу на август 2012. године, у просеку су повећане за 2,3%. Потрошачке цене у септембру 2012. године, у односу на исти месец 2011. године, повећане су за 10,3%, док су у односу на децембар 2011. године повећане за 9,6%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње у септембру 2012. године, у односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (5,0%), Транспорт (2,4%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (2,0%), Образовање (1,8%), Ресторани и хотели (1,7%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,8%), Здравство (0,6 %) и Одећа и обућа (0,5%). У истом периоду забележен је пад цена у групи Рекреација и култура (-6,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Извор: РЗС

Advertisements

Posted on October 13, 2012, in Цене. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: