Јавни позив за обуку и тренинг малих и средњих предузећа у оквиру Програма

Програм интегрисане подршке иновацијама, који финансира Европска унија и реализује се у сарадњи са Министарством финансија и привреде, Националном агенцијом за регионални развој и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за обуку и тренинг малих и средњих предузећа у оквиру

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА

Пројекат интегрисане подршке иновацијама (ИИСП) финансира Европска унија у циљу подстицања конкурентности и економског раста у Републици Србији, кроз јачање иновација у малим и средњим предузећима. Сврха ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА, који се релизује кроз овај пројекат, је да подстакне технолошке иновације у малим и средњим предузећима кроз бесплатну обуку и тренинг за започињање и реализовање иновативних активности.

Програм за унапређење иновација обезбеђује техничко – консултантску подршку за 300 малих и средњих предузећа кроз обуку, тренинг и консалтинг у области стратешког планирања и реализовања иновација за следеће активности:

развој новог или побољшање постојећег производа или услуге;
увођење новог или побољшање постојећег процеса производње;
унапређење организационе структуре предузећа;
унапређење маркетинг стратегије предузећа;
повезивање малих и средњих предузећа са организацијама за подршку иновацијама и иновационим мрежама (Европска мрежа за предузетништво и др.)
повезивање малих и средњих предузећа са локалним иновационим инфо центрима, који предузећима могу пружити корисне информације за развој технологије, производа или пословног процеса;
повезивање малих и средњих предузећа са технолошким брокерима, који помажу компанијама да пронађу нове технологије за унапређење и развој производа, услуга или пословних процеса односно подстичу трансфер технологија од научно – истраживачких институција ка иновативним предузећима.

Критеријуми за учешће у програму:

За подршку Програма за унапређење иновација могу да се пријаве предузећа која испуњавају следеће услове:

Да су регистрована на територији Србије у Агенцији за привредне регистре;
Да спадају у категорију малих и средњих предузећа (у складу са дефиницијом Европске уније – препоруком Европске комисије 2003/361/ЕЦ) што подразумева:
Да имају између 10 – 250 запослених;
Да су у 2011. Години имала годишњи промент мањи од 50 милиона евра или вредност укупне имовине мању од 43 милиона евра;
Да се баве производњом производа или пружањем услуга у следећим секторима:
Производња основних фармацеутских производа и препарата;
Производња рачунара, електронских и оптичких производа;
Прозводња хемикалија и хемијских производа;
Производња електричне опреме; машина и опреме; моторних возила, приколица и полуприколица, као и остале опреме за транспорт;
Производња производа од гуме и пластике; осталих неметалних производа, основних метала и металних производа, осим машина и опреме;
Издавачка делатност (укључујући и издавање софтвера) ;
Телекомуникације;
Рачунарско програмирање, консултантске и повезане делатности;
Остале информационе услужне делатности;
Производња прехрамбених производа.

Припадност једном од наведених сектора није искључив услов за пријаву. За подршку се могу пријавити и предузећа која не припадају наведеним секторима, али која су иновативна и могу имати користи од подршке Програма за унапређење иновација.

Начин пријављивања

Документа за пријављивање могу се преузети у просторијама Програма интегрисане подршке иновацијама, Пајсијева 4, ИИИ/12, 11 000 Београд или на интернет страници http://www.iisp.rs – Регистрација за подршку. За детаљније информације можете се обратити на телефон 011/ 3620 932.

Позив за Програм за унапређење иновација у малим и средњим предузећима је отворен до 15. Новембра 2012. Године.

Попуњену пријаву и пратећу документацију можете послати на адресу
Пајсијева 4, ИИИ/12, 11 000 Београд или на е – маил адресу сме. Инноватион@иисп. Рс.

Обавештење о избору

Програм интегрисане подршке иновацијама ће обавестити одабрана предузећа и позвати их да приступе потписивању уговора за учешће у Програму за унапређење иновација.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација

Упуство за предузећа

Упуство за пријаву

 

Advertisements

Posted on October 11, 2012, in Инвестиције. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: