Објашњење о обрачуну ПДВ-а на електричну енергију


11.10.2012.

Ради разјашњења недоумица које су се појавиле у јавности у вези са обрачуном ПДВ-а који је Електропривреда Србије спровела по основици од 20 одсто за утрошену електричну енергију за септембар, дајемо следеће објашњење:

Према одредби члана 14. став 1. тачка 4) Закона о ПДВ-у, промет електричне енергије сматра се, извршеним даном очитавања стања електричне енергије које врши испоручилац у циљу обрачунавања потрошње, док се, сагласно одредби члана 15. став 3. Закона, у случају када се за промет услуга издају периодични рачуни (као у случају телекомуникационих услуга), промет услуга сматра извршеним последњег дана периода за који се издаје рачун. Дакле, ако је испоручилац електричне енергије очитавао стање електричне енергије у октобру 2012. године, на промет електричне енергије примењује се општа стопа ПДВ од 20%, односно ако је последњи дан периода за који се издаје периодични рачун за телекомуникационе услуге 30. септембар 2012. године, на тај промет примењује се општа стопа ПДВ од 18%.

Advertisements

Posted on October 11, 2012, in Порески систем. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: