Позив за мала и средња предузећа: Програм интегрисане подршке иновацијама

Програм интегрисане подршке иновацијама (ИИСП) , који финансира Европска унија и реализује се у сарадњи са Министарством финансија и привреде, Националном агенцијом за регионални развој и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, расписао је Јавни позив за обуку и тренинг малих и средњих предузећа у оквиру ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА. 

Циљ програма је подстицање технолошких иновација у малим и средњим предузећима кроз бесплатну обуку и тренинг за започињање и реализовање иновативних активности. Предузећа ће имати прилику да уз подршку домаћих и страних консултаната реализују иновативне активности, повећају ефикасност пословања и профитабилност.

У оквиру Програма за унапређење иновација биће обезбеђена техничко – консултантска подршка за 300 малих и средњих предузећа у области стратешког планирања и реализовања иновација, у циљу повећања конкурентности предузећа и ефикасног трансфера знања и технологија за развој производа, услуга или процеса производње. За двадесет најперспективнијих предузећа биће организована комплетна тренинг подршка у складу са њиховим иновативним потребама.

Програм за унапређење иновација ће обезбедити подршку МСП за следеће активности:
– развој новог или побољшање постојећег производа или услуге;
– увођење новог или побољшање постојећег процеса производње;
– унапређење организационе структуре предузећа;
– унапређење маркетинг стратегије предузећа;
– повезивање малих и средњих предузећа са организацијама за подршку иновацијама и иновационим мрежама (Европска мрежа за предузетништво и др.)
– повезивање малих и средњих предузећа са локалним иновационим инфо центрима, који предузећима могу – пружити корисне информације за развој технологије, производа или пословног процеса;
– повезивање малих и средњих предузећа са технолошким брокерима, који помажу компанијама да пронађу нове технологије за унапређење и развој производа, услуга или пословних процеса, односно подстичу трансфер технологија од научно – истраживачких институција ка иновативним предузећима.

Према резултатима истраживања које је спровела Национална агенција за регионални развој, свака седма фирма у Србији самостално реализује иновативне активности, а свака четрнаеста сарађује са другим привредним субјектима или институцијама.

Ефекти спроведених иновација у 54% случајева односили су се на уштеду репроматеријала и енергената, а у 46% на смањење трошкова радне снаге. Свега 22% анкетираних предузетника заштитило је неки од облика интелектуалне својине – 62% заштићених права односи се на робну марку, 21% на индустријски дизајн, а само 8% на патенте.

Резултати истраживања објављени у извештају Инноватион Унион Сцоребоард 2011 показују да 92% малих и средњих предузећа у Србији реализује самостално иновативне активности, док 31% МСП иновативне активности реализује у сарадњи са другим институцијама и организацијама за подршку иновацијама. Такође, извештај показује да је 54% МСП у 2011. Години увело нови производ или процес производње, док је 46% МСП унапредило маркетинг стратегију и организациону структуру.

За подршку Програма за унапређење иновација могу да се пријаве предузећа која се баве производњом производа или пружањем услуга у следећим секторима:
– Производња основних фармацеутских производа и препарата;
– Производња рачунара, електронских и оптичких производа;
– Прозводња хемикалија и хемијских производа;
– Производња електричне опреме; машина и опреме; моторних возила, приколица и полуприколица, као и остале опреме за транспорт;
– Производња производа од гуме и пластике; осталих неметалних производа, основних метала и металних производа, осим машина и опреме;
– Издавачка делатност (укључујући и издавање софтвера) ;
– Телекомуникације;
– Рачунарско програмирање, консултантске и повезане делатности;
– Остале информационе услужне делатности;
– Производња прехрамбених производа

Документа за пријављивање могу се преузети у просторијама Програма интегрисане подршке иновацијама или на њеб сајту  www.iisp.rs – Регистрација за подршку. Рок за пријаву је 15. Новембар 2012. (Ецономy. Рс, 5. Октобар 2012.)

Advertisements

Posted on October 7, 2012, in Делатности. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: