Скупштина РС је донела нове акте

ФИСКАЛНЕ КАСЕ
Закон о изменама и допунама Закона о фискалним касама

ОСИГУРАЊЕ И ДОПРИНОСИ
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању

ПОРЕЗ
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

БУЏЕТЛИЈЕ
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

ДРЖАВНО
Закон о изменама Закона о републичким административним таксама
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе
Закон о изменама Закона о приватизацији
Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама

ПРОИЗВОДЊА
Закон о изменама и допунама Закона о дувану
Закон о изменама Закона о хемикалијама
Закон о изменама Закона о вину

УСЛУГЕ
Закон о изменама и допунама Закона о туризму

ПОЉОПРИВРЕДА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Закон о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
Закон о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине
Закон о изменама и допунама Закона о енергетици
Закон о изменама Закона о водама
Закон о измени и допунама Закона о ветеринарству
Закон о изменама Закона о шумама
Закон о измени Закона о сточарству

САОБРАЋАЈ
Закон о изменама Закона о обавезном осигурању у саобраћају
Закон о изменама и допуни Закона о јавним путевима
Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају

МЕЂУНАРОДНО
Закон о потврђивању Предлога измене Статута Међународног монетарног фонда о реформи Одбора извршних директора
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве и Протокола за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу систему ”stand by” аранжмана Уједињених нација
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира
Закон о потврђивању споразума о међусобном признавању замене возачких дозвола између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије

Advertisements

Posted on October 2, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: