Фонд за отворено друштво финансира удружења

Image Hosted by ImageShack.us

Делатност Фонда за отворено друштво у Србији усмерена је на:

• развој демократског друштва заснованог на принципима владавине права, доброг управљања и одговорности;

• развој цивилног друштва и стварање услова за активно и ефективно учешће грађана у јавним пословима;

• остваривање и заштиту људских права и слобода и елиминацију свих облика дискриминације;

• унапређење положаја етничких и других мањинских и маргинализованих група, нарочито Рома, лица са посебним потребама и младих као изразито рањивим друштвеним групама;

• унапређивање образовања као инструмента друштвеног и економског развоја, промотера инклузивног друштва и друштвене кохезије;

• развој информационог и друштва знања и стварање услова за одрживи развој ради унапређивања развојних перспектива друштва;

• афирмацију професионализма и одговорности у јавном деловању.

Током целе године, могуће је аплицирати с предлозима не – профитних и не – комерцијалних пројеката из приоритетних области редовних Програма Фонда:

•Образовање младих

•Европске интеграције

•Владавина права и транзициона правда

•Јавне политике и добро управљање

•Медијски програм и култура комуникације

•Информациони програм

•Ромски програм и Програм јавног здравља

•Иницијативе цивилног друштва и Програм Исток – Исток

Ко може да аплицира: НВО, стручна и друга удружења грађана, јавне институције (образовне, културне, медијске и др.) , органи локалне (само) управе и државни органи који се баве питањима из оквира делатности Фонда, у зависности од појединог Програма

Услови финасирања: Су – финансирање није обавезно, али је предност

Рок за пријаву: Током целе године из области редовних Програма

Остало, ако има: http://www.fosserbia.org/

Advertisements

Posted on September 11, 2012, in Инвестиције. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: