Индекси потрошачких цена и просечна зарада – ЈУЛ

Извор: РЗС

Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.

Цене ових производа и услуга у јулу 2012. године, у односу на јун 2012. године, у просеку су повећане за 0,1%. Потрошачке цене у јулу 2012. године, у односу на исти месец 2011. године, повећане су за 6,1%, док су у односу на децембар 2011. године повећане за 5,4%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње у јулу 2012. године, у односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Алкохолна пића и дуван (6,6%), Рекреација и култура (5,7%), Ресторани и хотели (1,0%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,6%) и Здравство (0,5%). У истом периоду забележен је пад цена у групама Храна и безалкохолна пића (-1,3%), Транспорт (-0,4%) и Комуникације (-0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Просечна зарада исплаћена у јулу 2012. године у Републици Србији износи 57240 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у јуну 2012. године, номинално је мања за 2,5%, а реално је мања за 2,6.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2012. године у Републици Србији износи 41180 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2012. године, номинално је мања за 2,7%, а реално је мања за 2,8%.

Јул 2012.

· Просечна зарада исплаћена у јулу 2012. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јулу 2011. године, номинално је већа за 5,7%, а реално је мања за 0,4%.
· Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2012. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2011. године, номинално је већа за 5,2%, а реално је мања за 0,8%.

Јануар–јул 2012.

· Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–јул 2012. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у периоду јануар–јул 2011. године, номинално је већа за 9,6%, а реално је већа за 4,9%.

· Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–јул 2012. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–јул 2011. године, номинално је већа за 9,7%, а реално је већа за 5,0%.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Advertisements

Posted on September 5, 2012, in Макроекономија. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: