Од 30. Септембра издавање “Енергетског пасоша”

13. 08. 2012. | Грађевинарство. Рс

Почетком јула донет је Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда. Сви објекти у Србији ће од 30. Септембра 2012. Као услов за добијање употребне дозволе, морати да имају “енергетске пасоше”.

Сертификат је документ који садржи израчунате вредности потрошње енергије у оквиру одређених категорија зграда, енергетски разред и препоруке за побољшање енергетских својстава зграде.

“Енергетски пасош” зграде садржаће опште податке о згради, потребној енергији, климатске податке, термотехничке, као и препоруке за побољшање енергетских својстава објекта.

Енергетски пасош морају имати све нове зграде, као и већ постојеће које се реконструишу или адаптирају, осим зграда које су овим правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош одређене су према претежној намени дефинисаној прописима којим се уређују енергетска својства зграда.

Издавање енергетског пасоша за постојеће зграде се користи у складу са прописима којима се уређује изградња објеката. Нове зграде морају да буду пројектоване и изграђене у складу са прописима којима се уређује изградња објеката и прописима којима се уређују енергетска својства зграде.

Зграде се сврставају у осам енергетских разреда према енергетској скали од “А+” (енергетски најповољнијих) до “Г” (енергетски најнеповољнији разред). Енергетски разред зграде одређује се на основу података о потрошњи енергије за грејање на годишњем нивоу, прорачунатих у складу са прописом којим се уређују енергетска својства зграда. Енергетски разред за постојеће зграде, након извођења радова реконструкције, мора бити побољшан најмање за један разред.

Енергетски пасош се издаје као пасош за стамбене и нестамбене зграде, као и за зграде друге намене које користе енергију.

Издавање пасоша ће се вршити од стране компанија које имају лиценциране инжењере за ову област и њих ће бити око 5. 000. Такође, за добијање грађевинске дозволе, убудуће ће бити потребно да техничка документација садржи елаборат енергетске ефикасности

Advertisements

Posted on August 15, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: